Sản phẩm make up

Sản phẩm make up

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : Khác

SHE cosmetic nhận gia công ODM. OEM rất nhiều dòng sản phẩm make up điển hình các sản phẩm đó là

- Son

- BB cream

- Cushion

- Phấn phủ

-  Mascara

Back to top